HOME    SERVICE    CONTACT US       ABOUT US
 
Amica พื้นไร้รอยต่อ
ทนน้ำ น้ำมันและสารเคมี
ป้องกันการกรอนของซีเมนค์
ไม่ทำให้เกิดผุ่นละออง
เหมาะสำหรับโรงงานทุกประเภท
รับประกันคุณภาพ 2 ปีเต็ม
 
 
AMICA FLOOR
 
AMICA WALL COATING
 
AMICA PAINT
 
AMICA SUPER SHINE
 
AMICA SUPER WAX
 
AMICA SUPER STRIPPER
 
AMICA CODE COLOR
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  AMICA SUPER SHINE
 
 
 

       Amica Supershine เป็นสารละลายเข้ม
ข้นพร้อมกับกลิ่นหอมของ Lavender เพื่อทำ
ความสะอาดพื้นทุกประเภท ง่ายต่อการกำจัดฝุ่น
สิ่งสกปรก รอยเปื้อน และสิ่งที่ไม่พึ่งประสงค์อื่น ๆ
และยังช่วยรักษาสภาพของพื้น ให้สะอาดอยู่เสมอ

วิธีการใช้
       - ผสม Amica Supershine 1 ส่วนต่อน้ำ 5
ส่วน ทำความสะอาดพื้นโดยใช้ผ้าชุบหมาด ๆ หรือไม้ถูพื้นทำความสะอาดพื้นที่ต้องการ
       - Amica Supershine มีประสิทธิภาพสูงใน
การทำความสะอาด

วิธีเก็บรักษา
       เก็บให้พ้นจากแสงแดด เด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง

คำเตือน
       - ห้ามรับประทาน
       - หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา
       - ควรสวมถุงมือและรองเท้าบูธก่อนการใช้
       - ควรใช้ให้เหมาะสมตามคำแนะนำ